10:48 +07 Thứ ba, 27/02/2024               ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thông tin chung

Hệ thống tổ chức

Lịch giảng

Tra cứu điểm

:::Thăm dò ý kiến:::

Bạn thấy website mới của trường thế nào?

Rất dễ sử dụng, giao diện đẹp, bố cục rõ ràng

Dễ sử dụng,giao diện đẹp, bố cục rõ ràng

Bình thường, giao diện đẹp, bố cục rõ ràng

Khó sử dụng, giao diện đẹp, bố cục rõ ràng

Liên kết website

Trung tâm Anh Ngữ
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ TMH
Trung tâm tin học
Thu vien y khoa
Báo sức khỏe & đời sống
Bác sỹ trẻ tình nguyện
Đào tạo điều dưỡng
Bộ môn Mắt
Tra cứu điểm thi hết học phần
Bác sĩ Nội trú
Công đoàn Y tế Việt Nam
Bộ Y tế
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Mạng văn phòng điện tử tỉnh Thái Bình

Danh mục Tin tức

Tên môn Ngày Đăng điểm Trích yếu
23/02/2024

K48D

23/02/2024

Điều dưỡng K16C

23/02/2024

Điều dưỡng K16B

23/02/2024

Dược K16A

23/02/2024

YHCT3K15

23/02/2024

K50C

23/02/2024

K50E

23/02/2024

K49A

23/02/2024

Điều dưỡng K18B

23/02/2024

Dược K18A

23/02/2024

Dược K18B

23/02/2024

Dược K18C

23/02/2024

Điều dưỡng K16B

23/02/2024

K49B

20/02/2024

Điều dưỡng K17A

20/02/2024

LTYK56A

20/02/2024

YHCT3K15

20/02/2024

K49B

31/01/2024

ĐH Dược K17A

31/01/2024

ĐH Dược K17C

31/01/2024

LTYK56B

31/01/2024

Điều dưỡng K18A

31/01/2024

Điều dưỡng K18B

31/01/2024

Điều dưỡng K18C

31/01/2024

Dược K18A

31/01/2024

Dược K18B

31/01/2024

Dược K18C

31/01/2024

YHDP1K15

31/01/2024

Điều dưỡng K18A

31/01/2024

Điều dưỡng K18C

31/01/2024

YHDP4K12

31/01/2024

YTCC4K7

31/01/2024

Điều dưỡng K15A

31/01/2024

K49D

31/01/2024

K50A

31/01/2024

K50G

31/01/2024

K51A

31/01/2024

YHDP3K13

31/01/2024

K48A

31/01/2024

K48F

31/01/2024

K50H

31/01/2024

K51B

31/01/2024

YHDP4K12

31/01/2024

Điều dưỡng K18C

31/01/2024

K51H

31/01/2024

Dược K16A

31/01/2024

Dược K16B

31/01/2024

Dược K16C

31/01/2024

Dược K15A

31/01/2024

Dược K15B

31/01/2024

Dược K15C

31/01/2024

KTXNK2

31/01/2024

YHCTK17

31/01/2024

Điều dưỡng K16C

18/01/2024

ĐH Dược K14A

18/01/2024

ĐH Dược K14B

18/01/2024

ĐH Dược K14C

18/01/2024

ĐDVLVH1K6

17/01/2024

Dược K16B

17/01/2024

Dược K16C

17/01/2024

Điều dưỡng K17B

17/01/2024

Điều dưỡng K17C

17/01/2024

K53A

17/01/2024

K53B

17/01/2024

K53C

17/01/2024

K53D

17/01/2024

K53E

17/01/2024

K53F

17/01/2024

K53G

17/01/2024

K53H

17/01/2024

K53I

17/01/2024

K53K

17/01/2024

LTYK54B

17/01/2024

K50E

17/01/2024

Dược K17A

17/01/2024

Dược K18A

17/01/2024

Dược K18B

17/01/2024

Dược K18C

17/01/2024

K51E

17/01/2024

K51A

17/01/2024

K52B

17/01/2024

K52C

17/01/2024

K52D

17/01/2024

K52E

17/01/2024

K52F

17/01/2024

K52G

17/01/2024

K52H

17/01/2024

Điều dưỡng K18C

17/01/2024

YHCTK17

17/01/2024

K53E

17/01/2024

K53F

17/01/2024

K53G

17/01/2024

K53I

17/01/2024

K53K

17/01/2024

Điều dưỡng K18C

17/01/2024

K53A

17/01/2024

K49C

17/01/2024

Điều dưỡng K16B

17/01/2024

K51A

17/01/2024

K50E

1 2 3 ... 88 89 90  Trang sau