17:08 +07 Thứ hai, 20/05/2024               ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thông tin chung

Lịch giảng

Tra cứu điểm

Liên kết website

Trung tâm Anh Ngữ
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ TMH
Trung tâm tin học
Thu vien y khoa
Báo sức khỏe & đời sống
Bác sỹ trẻ tình nguyện
Đào tạo điều dưỡng
Bộ môn Mắt
Tra cứu điểm thi hết học phần
Bác sĩ Nội trú
Công đoàn Y tế Việt Nam
Bộ Y tế
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Mạng văn phòng điện tử tỉnh Thái Bình

Tên môn Ngày Đăng điểm Trích yếu
20/05/2024

LTYK56B

20/05/2024

K50B

20/05/2024

K50B

20/05/2024

K53A

20/05/2024

K53B

20/05/2024

K53C

20/05/2024

K53D

20/05/2024

K53E

20/05/2024

K53F

20/05/2024

K53G

20/05/2024

K53H

20/05/2024

K53I

20/05/2024

K53K

20/05/2024

Điều dưỡng VLVH K6

20/05/2024

LTYK55B

20/05/2024

K51A

20/05/2024

K51D

20/05/2024

K51A

20/05/2024

K51C

20/05/2024

K51D

20/05/2024

K51H

20/05/2024

K49D

20/05/2024

K49F

07/05/2024

K51A

07/05/2024

K51B

07/05/2024

Điều dưỡng VLVH1K6

07/05/2024

Dược K17A

07/05/2024

Dược K17B

07/05/2024

Dược K17C

07/05/2024

YHDP3K13

07/05/2024

Điều dưỡng K16C

07/05/2024

LTYK55B

07/05/2024

K48G

07/05/2024

K50A

07/05/2024

LTYK54B

07/05/2024

YHCT3K15

07/05/2024

K50C

07/05/2024

LTYK56A

07/05/2024

LTYK54A

07/05/2024

K50E

07/05/2024

K50D

07/05/2024

LTYK56B

07/05/2024

YHDP4K12

07/05/2024

K51G

07/05/2024

K51H

07/05/2024

K51F

07/05/2024

Điều dưỡng K16B

07/05/2024

Điều dưỡng K17A

07/05/2024

YHDP5K11

07/05/2024

K49A

02/05/2024

K51E

02/05/2024

K51F

30/04/2024

K50C

30/04/2024

LTYK56A

30/04/2024

K51C

30/04/2024

K51F

30/04/2024

K48B

30/04/2024

K48H

30/04/2024

K50H

30/04/2024

K49G

30/04/2024

K51G

24/04/2024

K50E

24/04/2024

K50D

24/04/2024

LTYK56B

12/04/2024

K50F

12/04/2024

YTCC4K7

05/04/2024

K49B

05/04/2024

K50H

04/04/2024

YHCT3K15

04/04/2024

LTYK56A

04/04/2024

YHCT2K16

04/04/2024

YHDP2K14

04/04/2024

LTYK56B

04/04/2024

Điều dưỡng K16A

04/04/2024

Điều dưỡng K16B

04/04/2024

Điều dưỡng K16C

04/04/2024

Điều dưỡng K16B

04/04/2024

Dược K17C

04/04/2024

K51H

04/04/2024

K49D

04/04/2024

K50H

04/04/2024

LTYK54A

04/04/2024

K51G

04/04/2024

K51F

04/04/2024

LTYK55B

04/04/2024

Điều dưỡng K16A

04/04/2024

K49A

01/04/2024

K48A

01/04/2024

K50A

30/03/2024

Dược K18C

30/03/2024

Điều dưỡng K18B

30/03/2024

K53A

30/03/2024

K53B

30/03/2024

K53C

30/03/2024

K53D

30/03/2024

K53E

30/03/2024

K53F

30/03/2024

K53G

30/03/2024

K53H

30/03/2024

K53I

1 2 3 ... 90 91 92  Trang sau